Translation status

Strings26
100.0% Translate
Words518
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
address-book-app 100.0% 100.0% 0.0% 14.0% 1.0% 1.0% Translate
calculator-app 100.0% 100.0% 0.0% 15.6% 0.0% 2.2% Translate
calendar-app 94.1% 92.1% 1.7% 11.0% 0.0% 1.7% Translate
camera-app 97.0% 98.8% 2.0% 7.1% 0.0% 2.0% Translate
Ciborium (Removable Media) 100.0% 100.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
clock-app 97.9% 93.9% 1.5% 2.1% 0.0% 0.8% Translate
dialer-app 63.3% 37.6% 4.8% 51.7% 0.0% 0.0% Translate
filemanager-app 63.2% 63.5% 17.1% 9.9% 0.0% 3.3% Translate
gallery-app 87.1% 86.0% 1.1% 12.9% 0.0% 0.0% Translate
indicator-keyboard 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-network 22.2% 11.2% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-power 95.0% 90.8% 0.0% 17.5% 0.0% 2.5% Translate
messaging-app 40.2% 19.6% 4.3% 26.1% 0.0% 0.5% Translate
Morph Browser 71.6% 59.7% 5.0% 13.5% 0.0% 0.9% Translate
music-app 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
notes-app 8.3% 1.7% 0.0% 12.0% 0.0% 0.0% Translate
Printing App 100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Sync Monitor 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 3.3% Translate
system-settings 97.5% 96.5% 0.8% 5.5% 0.0% 0.7% Translate
terminal-app 40.0% 48.2% 7.0% 12.0% 0.0% 2.0% Translate
UI Extras 100.0% 100.0% 0.0% 22.7% 0.0% 0.0% Translate
weather-app 49.4% 57.2% 6.9% 9.2% 1.1% 3.4% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository git@gitlab.com:ubports/apps/ubports-app.git
Repository branch master 6188166, a month ago
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sq.po
When User Action Detail Object
11 months ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago None Committed changes UBports/ubports-app - Albanian
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago Jeff Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href='https://patreon.com/ubports'> mujore&lt;/a&gt; ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago Jeff Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href='https://patreon.com/ubports' > mujore> ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago Jeff Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href ='https://patreon.com/ubports' > mujore> ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 26 518
Translated 100.0% 26 518
Needs editing 0.0% 0
Failing check 3.8% 1

Last activity

Last change June 2, 2018, 7:10 p.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year