Translation status

Strings26
100.0% Translate
Words518
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
address-book-app
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% Translate
calculator-app
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
calendar-app
94.1% 92.1% 1.7% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
camera-app
97.0% 98.8% 2.0% 1.0% 0.0% 2.0% Translate
Ciborium (Removable Media)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
clock-app
97.9% 93.9% 1.5% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
dialer-app
63.3% 37.6% 4.8% 38.1% 0.0% 0.0% Translate
filemanager-app
63.2% 63.5% 17.1% 0.0% 0.0% 3.3% Translate
gallery-app
87.1% 86.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-keyboard
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-network
22.2% 11.2% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
indicator-power
95.0% 90.8% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
messaging-app
40.2% 19.6% 4.3% 17.4% 0.0% 0.0% Translate
Morph Browser
98.9% 99.4% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
music-app
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
notes-app
8.3% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Printing App
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
system-settings
97.5% 96.5% 0.8% 2.5% 0.0% 0.6% Translate
terminal-app
47.6% 60.2% 4.9% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
UI Extras
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
weather-app
63.4% 72.0% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@gitlab.com:ubports/apps/ubports-app.git
Repository branch master 8e39294, a month ago
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sq.po
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update UBports/ubports-app - Albanian
5 months ago none Resource update UBports/ubports-app - Albanian
6 months ago none Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago none Committed changes UBports/ubports-app - Albanian
a year ago none Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago Jeff Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href='https://patreon.com/ubports'> mujore&lt;/a&gt; ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
a year ago none Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago Jeff Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href='https://patreon.com/ubports' > mujore> ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
a year ago none Resource update UBports/ubports-app - Albanian
a year ago Jeff Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href ='https://patreon.com/ubports' > mujore> ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 26 518
Translated 100.0% 26 518
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 2, 2018, 7:10 p.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year