Translation status

Strings26
100.0% Translate
Words518
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
address-book-app
100.0% 100.0% 0.0% 11 0 Translate
calculator-app
100.0% 100.0% 0.0% 6 0 Translate
calendar-app
100.0% 100.0% 0.0% 10 0 Translate
camera-app
96.9% 98.8% 2.0% 7 0 Translate
Ciborium (Removable Media)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
clock-app
97.9% 93.8% 1.4% 5 0 Translate
dialer-app
63.2% 37.5% 4.7% 24 0 Translate
filemanager-app
63.1% 63.4% 17.1% 6 0 Translate
gallery-app
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
indicator-keyboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
indicator-network
22.2% 11.1% 0.0% 2 0 Translate
indicator-power
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
messaging-app
100.0% 100.0% 0.0% 18 0 Translate
music-app
100.0% 100.0% 0.0% 5 0 Translate
notes-app
8.2% 1.7% 0.0% 5 0 Translate
Printing App
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
system-settings
100.0% 100.0% 0.0% 37 0 Translate
telegram-app
96.0% 96.3% 3.2% 9 0 Translate
terminal-app
100.0% 100.0% 0.0% 4 0 Translate
UI Extras
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
weather-app
100.0% 100.0% 0.0% 5 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@gitlab.com:ubports/app-dev/ubports-app.git
Repository branch master fdb1050
Translation file po/sq.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
6 months ago None Committed changes UBports/ubports-app - Albanian
6 months ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
6 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë një herë</a> ose <a href='https://patreon.com/ubports'> mujore> mujore</a>ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
6 months ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
6 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href='https://patreon.com/ubports' > mujore> ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
6 months ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
6 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href ='https://patreon.com/ubports' > mujore> ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
6 months ago None Resource update UBports/ubports-app - Albanian
6 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/ubports-app - Albanian
UBports u krijua nga shumë anëtarë të komunitetit rreth jush dhe rreth botës. Edhe pse nuk ngarkojmë një sasi të caktuar, ne varemi nga mbështetja financiare nga komuniteti. Nëse dëshironi që ne të kemi sukses, ju lutemi dhuroni <a href='https://paypal.me/ubports'> një herë </a> ose <a href = 'https: //patreon.com/ubports' > mujore> ose <a href='https://liberapay.com/ubports'> javore </a>. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe ju mund të jepni një kontribut të tillë të drejtë. Në këmbim, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë në projekt dhe do të mbajmë të gjithë mbështetësit të azhurnuar.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 26 518
Translated 100.0% 26 518
Review 0.0% 0
Failing check 3.8% 1

Last activity

Last change June 2, 2018, 7:10 p.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year