Translation status

Strings26
100.0% Translate
Words518
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
address-book-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% Translate
calculator-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
calendar-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
camera-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Ciborium (Removable Media) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
clock-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
dialer-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docviewer-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
filemanager-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% Translate
gallery-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-datetime 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-keyboard 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-location 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% Translate
indicator-network 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-power 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% Translate
indicator-sound 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libertine 9.3% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
messaging-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Morph Browser 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% Translate
music-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
notes-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Printing App 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% Translate
Sync Monitor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% Translate
system-settings 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% Translate
TELEports 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
terminal-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 2.0% Translate
UI Extras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
weather-app 89.2% 87.9% 3.9% 0.0% 0.0% 3.9% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository git@gitlab.com:ubports/apps/ubports-app.git
Repository branch master 2d237e6, a week ago
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sk.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes UBports/ubports-app - Slovak
2 months ago dano6 Translation changed UBports/ubports-app - Slovak
O Aaplikácii
2 months ago dano6 New contributor UBports/ubports-app - Slovak
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Slovak
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Slovak
a year ago P_E_T_O Committed changes UBports/ubports-app - Slovak
a year ago P_E_T_O Translation completed UBports/ubports-app - Slovak
a year ago P_E_T_O New translation UBports/ubports-app - Slovak
Sme v tom spolu. Na začiatok získajte prehľad o najnovšom vývoji, súvisiace novinky a celú radu aktualizácií, ktoré vylepšujú prax. <a href='https://list.ubports.com/r/appsubscribemailman/listinfo'> Pridapojte sa k nášmu e-mailovému zoznamspravodaju</a> da zostaňte sa a vytrvajte v informovanostiv obraze.
a year ago P_E_T_O New translation UBports/ubports-app - Slovak
UBports vznikol a je udržiavaný vďaka mnohým dobrovoľníkom v komunite vo vašom okolí aj po celom svete. Aj keď nežiadame pevný poplatok, závisíme od finančnej podpory od komunity. Ak sa vám projekt páči a chceli by ste, aby uspel, prosím zvážte <a href='https://paypal.me/ubports'>jednorázový</a> alebo <a href='https://patreon.com/ubports'>pravidelný mesačný príspevok</a> alebo <a href='https://liberapay.com/ubports'>týždenný</a> príspevok. Úprimne to oceňujeme a sme si istí, že budete mať radosť z prínosu a nadšenie zo spolupráce na projekte. Na oplátku chceme všetkým členom komunity poskytnúť primeraný servis a prehľadné možnosti.
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Slovak
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 26 518
Translated 100.0% 26 518
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 29, 2020, 8:23 a.m.
Last author dano6

Activity in last 30 days

Activity in last year