Translation status

Strings26
100.0% Translate
Words518
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
address-book-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
calculator-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.2% 2.2% Translate
calendar-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
camera-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Ciborium (Removable Media) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
clock-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.8% Translate
dialer-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 2.5% Translate
docviewer-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.1% 3.2% Translate
filemanager-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 3.3% Translate
gallery-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-datetime 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-keyboard 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-location 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% Translate
indicator-network 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-power 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% Translate
messaging-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 8.2% 1.1% Translate
Morph Browser 100.0% 100.0% 0.0% 0.5% 0.0% 1.8% Translate
music-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
notes-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Printing App 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% Translate
Sync Monitor 100.0% 100.0% 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% Translate
system-settings 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
terminal-app 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
UI Extras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
weather-app 98.0% 95.2% 2.0% 2.0% 0.0% 3.9% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository git@gitlab.com:ubports/apps/ubports-app.git
Repository branch master 2d237e6, a week ago
Filemaskpo/*.po
Translation file po/nb.po
When User Action Detail Object
a year ago None Suggestion removed during cleanup UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
Om
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago None Suggestion added UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
Om
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago None Resource update UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
2 years ago comradekingu Translation completed UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
2 years ago None Committed changes UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
2 years ago comradekingu New translation UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
Velkommen til UBports%1!
2 years ago None Resource update UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
2 years ago comradekingu Translation changed UBports/ubports-app - Norwegian Bokmål (nb)
Dette programmet er fri programvare: Du kan redistribuere det og/eller endre det i henhold til vilkårene i GNU General Public-lisensen, som publisert av Free Software Foundation, enten versjon 3 av lisensen, eller (på eget initiativ,) enhver senere versjon. Dette programmet kommer deg i hende i håp om at det er nyttig, men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI; selv uten implisitt garanti om SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL. Sjekk <a href='https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html'>GNU General Public-lisensen</a> for flere detaljer.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 26 518
Translated 100.0% 26 518
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 25, 2018, 11:23 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year