Translation Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository git@gitlab.com:/ubports/apps/terminal-app.git
Repository branch master
Last remote commit Translated by P.-H. Lin <cypressyew@gmail.com> using Weblate (Chinese (Traditional, Hong Kong)) - 6.0% (6 of 100 strings) 71de704
Cypresslin authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.ubports.com/git/ubports/terminal-app/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/hy.po
None

Suggestion removed during cleanup

UBports / terminal-appArmenian

Չեղարկել
2 months ago
None

Committed changes

UBports / terminal-appArmenian

Committed changes 2 months ago
tigran08

Translation changed

UBports / terminal-appArmenian

Չեղյալ համարկել
2 months ago
tigran08

New translation

UBports / terminal-appArmenian

Փոխել
2 months ago
tigran08

New contributor

UBports / terminal-appArmenian

New contributor 2 months ago
None

Suggestion added

UBports / terminal-appArmenian

Ստեղնաշարի թարգմանող գտնված չէ։ Ինֆորմացիան, որը պետք է, ոոը ստեղները սեղմելուց դարձնում է տառեր, որ այն ուղարկվի տերմինալ պակասում է։
3 months ago
None

Suggestion added

UBports / terminal-appArmenian

Գրեք պիտակ...
3 months ago
None

Suggestion added

UBports / terminal-appArmenian

Թեքվել աջի տերմինալ
3 months ago
None

Suggestion added

UBports / terminal-appArmenian

Թեքվել փախի տերմինալ
3 months ago
None

Suggestion added

UBports / terminal-appArmenian

Իջնել ներքևի տերմինալ
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 100 222 1,342
Translated 5% 5 7 56
Needs editing 1% 1 1 12
Failing check 2% 2 3 25

Last activity

Last change July 3, 2020, 2:47 p.m.
Last author Tigran Khachatryan

Activity in last 30 days

Activity in last year