Translation status

Strings99
97.0% Translate
Words505
98.8%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
address-book-app
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% Translate
calculator-app
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
calendar-app
94.1% 92.1% 1.7% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Ciborium (Removable Media)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
clock-app
97.9% 93.9% 1.5% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
dialer-app
63.3% 37.6% 4.8% 38.1% 0.0% 0.0% Translate
filemanager-app
63.2% 63.5% 17.1% 0.0% 0.0% 3.3% Translate
gallery-app
87.1% 86.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-keyboard
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-network
22.2% 11.2% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
indicator-power
95.0% 90.8% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
messaging-app
40.2% 19.6% 4.3% 17.4% 0.0% 0.0% Translate
Morph Browser
98.9% 99.4% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
music-app
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
notes-app
8.3% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Printing App
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
system-settings
97.5% 96.5% 0.8% 2.5% 0.0% 0.6% Translate
terminal-app
47.6% 60.2% 4.9% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
ubports-app
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
UI Extras
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
weather-app
63.4% 72.0% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes UBports/camera-app - Albanian
a year ago admin Resource update UBports/camera-app - Albanian
a year ago Jeff Translation completed UBports/camera-app - Albanian
a year ago none Committed changes UBports/camera-app - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports/camera-app - Albanian
Aplikacioni i kamerës ose nuk ka të drejtat e kërkuara për qasje për të hyrë në kamera ose ndonjë gabim tjetër ka ndodhur.
Nese të drejtat e qasjes nuk e zgjidhin problemin, rinisni telefonin.
a year ago none Resource update UBports/camera-app - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports/camera-app - Albanian
LKthehu te lista e fotove
a year ago none Resource update UBports/camera-app - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports/camera-app - Albanian
Dukshmëri
a year ago none Resource update UBports/camera-app - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 99 505
Translated 97.0% 96 499
Needs editing 2.0% 2
Failing check 1.0% 1

Last activity

Last change June 2, 2018, 5:58 p.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year