Translation status

Strings99
97.0% Translate
Words505
98.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
address-book-app 100.0% 100.0% 0.0% 14.0% 1.0% 1.0% Translate
calculator-app 100.0% 100.0% 0.0% 15.6% 0.0% 2.2% Translate
calendar-app 94.1% 92.1% 1.7% 11.0% 0.0% 1.7% Translate
Ciborium (Removable Media) 100.0% 100.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
clock-app 97.9% 93.9% 1.5% 2.1% 0.0% 0.8% Translate
dialer-app 63.3% 37.6% 4.8% 51.7% 0.0% 0.0% Translate
filemanager-app 63.2% 63.5% 17.1% 9.9% 0.0% 3.3% Translate
gallery-app 87.1% 86.0% 1.1% 12.9% 0.0% 0.0% Translate
indicator-keyboard 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-network 22.2% 11.2% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% Translate
indicator-power 95.0% 90.8% 0.0% 17.5% 0.0% 2.5% Translate
messaging-app 40.2% 19.6% 4.3% 26.1% 0.0% 0.5% Translate
Morph Browser 71.6% 59.7% 5.0% 13.5% 0.0% 0.9% Translate
music-app 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
notes-app 8.3% 1.7% 0.0% 12.0% 0.0% 0.0% Translate
Printing App 100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Sync Monitor 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 3.3% Translate
system-settings 97.5% 96.5% 0.8% 5.5% 0.0% 0.7% Translate
terminal-app 40.0% 48.2% 7.0% 12.0% 0.0% 2.0% Translate
ubports-app 100.0% 100.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
UI Extras 100.0% 100.0% 0.0% 22.7% 0.0% 0.0% Translate
weather-app 49.4% 57.2% 6.9% 9.2% 1.1% 3.4% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository https://gitlab.com/ubports/apps/camera-app
Repository branch master fce2e46, 2 weeks ago
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sq.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes UBports/camera-app - Albanian
a year ago admin Resource update UBports/camera-app - Albanian
a year ago Jeff Translation completed UBports/camera-app - Albanian
a year ago None Committed changes UBports/camera-app - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports/camera-app - Albanian
Aplikacioni i kamerës ose nuk ka të drejtat e kërkuara për qasje për të hyrë në kamera ose ndonjë gabim tjetër ka ndodhur.
Nese të drejtat e qasjes nuk e zgjidhin problemin, rinisni telefonin.
a year ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports/camera-app - Albanian
LKthehu te lista e fotove
a year ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports/camera-app - Albanian
Dukshmëri
a year ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 99 505
Translated 97.0% 96 499
Needs editing 2.0% 2
Failing check 7.1% 7

Last activity

Last change June 2, 2018, 5:58 p.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year