Translation status

Strings99
97.0% Translate
Words505
98.8%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
address-book-app
100.0% 100.0% 0.0% 12 0 Translate
calculator-app
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
calendar-app
94.1% 92.1% 1.7% 12 0 Translate
Ciborium (Removable Media)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
clock-app
97.9% 93.9% 1.5% 8 0 Translate
dialer-app
63.3% 37.6% 4.8% 22 0 Translate
filemanager-app
63.2% 63.5% 17.1% 8 0 Translate
gallery-app
87.1% 86.0% 1.1% 9 0 Translate
indicator-keyboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
indicator-network
22.2% 11.2% 0.0% 2 0 Translate
indicator-power
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
messaging-app
40.2% 19.6% 4.3% 15 0 Translate
Morph Browser
98.9% 99.4% 0.0% 26 0 Translate
music-app
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
notes-app
8.3% 1.7% 0.0% 5 0 Translate
Printing App
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
system-settings
97.5% 96.5% 0.8% 42 0 Translate
telegram-app
96.1% 96.3% 3.2% 18 0 Translate
terminal-app
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
ubports-app
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
UI Extras
100.0% 100.0% 0.0% 4 0 Translate
weather-app
82.8% 90.5% 3.4% 7 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing
When User Action Detail Object
9 months ago None Committed changes UBports/camera-app - Albanian
9 months ago Weblate Admin Resource update UBports/camera-app - Albanian
10 months ago Jeff Gashi Translation completed UBports/camera-app - Albanian
10 months ago None Committed changes UBports/camera-app - Albanian
10 months ago Jeff Gashi New translation UBports/camera-app - Albanian
Aplikacioni i kamerës ose nuk ka të drejtat e kërkuara për qasje për të hyrë në kamera ose ndonjë gabim tjetër ka ndodhur.
Nese të drejtat e qasjes nuk e zgjidhin problemin, rinisni telefonin.
10 months ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
10 months ago Jeff Gashi New translation UBports/camera-app - Albanian
LKthehu te lista e fotove
10 months ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
10 months ago Jeff Gashi New translation UBports/camera-app - Albanian
Dukshmëri
10 months ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 99 505
Translated 97.0% 96 499
Review 2.0% 2
Failing check 7.1% 7

Last activity

Last change June 2, 2018, 5:58 p.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year