Translation status

Strings80
100.0%
Words463
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
address-book-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
calculator-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
calendar-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Ciborium (Removable Media)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
clock-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
dialer-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
filemanager-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
gallery-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
messaging-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
music-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Printing App
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
system-settings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
telegram-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
terminal-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ubports-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
UI Extras
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
weather-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository https://github.com/ubports/camera-app.git
Repository branch master 2702b6b
Translation file po/sq.po
When User Action Translation
2 weeks ago Jeff Gashi Translation completed UBports/camera-app - Albanian
2 weeks ago None Committed changes UBports/camera-app - Albanian
2 weeks ago Jeff Gashi New translation UBports/camera-app - Albanian
Aplikacioni i kamerës ose nuk ka të drejtat e kërkuara për qasje për të hyrë në kamera ose ndonjë gabim tjetër ka ndodhur.
Nese të drejtat e qasjes nuk e zgjidhin problemin, rinisni telefonin.
2 weeks ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
2 weeks ago Jeff Gashi New translation UBports/camera-app - Albanian
LKthehu te lista e fotove
2 weeks ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
2 weeks ago Jeff Gashi New translation UBports/camera-app - Albanian
Dukshmëri
2 weeks ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
2 weeks ago Jeff Gashi New translation UBports/camera-app - Albanian
Nadhitje
2 weeks ago None Resource update UBports/camera-app - Albanian
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 80 463
Translated 100.0% 80 463
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 2, 2018, 5:58 p.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year