Translation status

Strings100
100.0% Translate
Words273
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
calculator-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
calendar-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
camera-app
96.9% 98.8% 2.0% 0 0 Translate
Ciborium (Removable Media)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
clock-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
dialer-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
filemanager-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
gallery-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
messaging-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
music-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Printing App
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
system-settings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
telegram-app
97.4% 97.2% 2.1% 0 0 Translate
terminal-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ubports-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
UI Extras
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
weather-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository https://github.com/ubports/address-book-app.git
Repository branch master 7129d51
Translation file po/sq.po
When User Action Translation
8 days ago None Committed changes UBports/address-book-app - Albanian
a month ago None Resource update UBports/address-book-app - Albanian
a month ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Ggjitha
a month ago None Resource update UBports/address-book-app - Albanian
a month ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Shpërndajeë
a month ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Të PFavorapëlqyiterat
a month ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Llogaria juaj <b>%1</ b> e sinkronizimit të kontaktit duhet të përditësohet nga aplikacioni i kontaktit.
Derisa të bëhet kjo, vetëm kontaktet lokale mund të redaktohen.
a month ago None Resource update UBports/address-book-app - Albanian
a month ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Llogaria juaj <b>%1</ b> e sinkronizimit të kontaktit duhet të përditësohet. Përdorni butonin Sync për të përditësuar aplikacionin e kontaktit.
Derisa të bëhet kjo, vetëm kontaktet lokale mund të redaktohen.
a month ago None Resource update UBports/address-book-app - Albanian
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 100 273
Translated 100.0% 100 273
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 3, 2018, 7:58 a.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year