Translation status

Strings100
100.0% Translate
Words273
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
calculator-app
100.0% 100.0% 0.0% 6 0 Translate
calendar-app
100.0% 100.0% 0.0% 10 0 Translate
camera-app
96.9% 98.8% 2.0% 7 0 Translate
Ciborium (Removable Media)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
clock-app
97.9% 93.8% 1.4% 5 0 Translate
dialer-app
63.2% 37.5% 4.7% 24 0 Translate
filemanager-app
63.1% 63.4% 17.1% 6 0 Translate
gallery-app
87.0% 86.0% 1.0% 7 0 Translate
indicator-keyboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
indicator-network
22.2% 11.1% 0.0% 2 0 Translate
indicator-power
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
messaging-app
100.0% 100.0% 0.0% 19 0 Translate
music-app
100.0% 100.0% 0.0% 5 0 Translate
notes-app
8.2% 1.7% 0.0% 5 0 Translate
Printing App
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
system-settings
97.4% 96.4% 0.8% 38 0 Translate
telegram-app
96.0% 96.3% 3.2% 10 0 Translate
terminal-app
100.0% 100.0% 0.0% 4 0 Translate
ubports-app
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
UI Extras
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
weather-app
100.0% 100.0% 0.0% 5 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository https://github.com/ubports/address-book-app.git
Repository branch master f1ba4cf
Translation file po/sq.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Committed changes UBports/address-book-app - Albanian
7 months ago None Resource update UBports/address-book-app - Albanian
7 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Ggjitha
7 months ago None Resource update UBports/address-book-app - Albanian
7 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Shpërndajeë
7 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Të PFavorapëlqyiterat
7 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Llogaria juaj <b>%1</ b> e sinkronizimit të kontaktit duhet të përditësohet nga aplikacioni i kontaktit.
Derisa të bëhet kjo, vetëm kontaktet lokale mund të redaktohen.
7 months ago None Resource update UBports/address-book-app - Albanian
7 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports/address-book-app - Albanian
Llogaria juaj <b>%1</ b> e sinkronizimit të kontaktit duhet të përditësohet. Përdorni butonin Sync për të përditësuar aplikacionin e kontaktit.
Derisa të bëhet kjo, vetëm kontaktet lokale mund të redaktohen.
7 months ago None Resource update UBports/address-book-app - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 100 273
Translated 100.0% 100 273
Review 0.0% 0
Failing check 11.0% 11

Last activity

Last change June 3, 2018, 7:58 a.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year