This translation is currently locked for updates.

Translation Information

Project website http://www.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository https://github.com/ubports/ubports.com-translations.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #39 from ubports-weblate/weblate-ubports-website-ubports-com b33c1e5
Flohack authored a year ago
Repository containing Weblate translations https://translate.ubports.com/git/ubports-website/ubports-com/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sq.po
None

Committed changes

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Committed changes 4 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 4 years ago
None

Committed changes

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Committed changes 4 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 4 years ago
&amp;nbsp;<font class="text-white" style="">UBports Sponsorset</font>
4 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 4 years ago
<b>GTreat stories are for everyone even when only written for
gime të mëdha janë për të gjithë edhe kur janë shkruar vetëm për të
just onevetëm një person. </ b> If you try to write with a wide generalNëse përpiqeni të shkruani me një gjeneral të gjerë
audience in publiku në miend, your story will ring false and be bland.
No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest
je, historia juaj do të ringjallë dhe të jetë e butë.
Askush nuk do të jetë i interesuar. Shkruani për një person. Nëse është e vërtetë për atë, është e vërtetë për pjesën tjetër
.
4 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 4 years ago
<b>Do you think you can contribute to language and translatioA mendoni se mund të kontribuoni në gjuhën dhe përkthimin?</b>
4 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 4 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,505 32,790 244,736
Translated 51% 1,287 11,281 80,664
Needs editing 19% 497 3,636 40,354
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 3, 2018, 5:16 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year