This translation is currently locked for updates.

Translation status

Strings2505
51.4% Translate
Words32790
34.4%

Translation Information

Project website http://www.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository https://github.com/ubports/ubports.com-translations.git
Repository branch master f51fc11, 3 months ago
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sq.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
a year ago None Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
a year ago None Committed changes UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
2 years ago None Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
2 years ago Rrahim Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
&amp;nbsp;<font class="text-white" style="">UBports Sponsorset</font>
2 years ago None Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
2 years ago Rrahim Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
<b>GTreat stories are for everyone even when only written for
gime të mëdha janë për të gjithë edhe kur janë shkruar vetëm për të
just onevetëm një person. </ b> If you try to write with a wide generalNëse përpiqeni të shkruani me një gjeneral të gjerë
audience in publiku në miend, your story will ring false and be bland.
No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest
je, historia juaj do të ringjallë dhe të jetë e butë.
Askush nuk do të jetë i interesuar. Shkruani për një person. Nëse është e vërtetë për atë, është e vërtetë për pjesën tjetër
.
2 years ago None Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
2 years ago Rrahim Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
<b>Do you think you can contribute to language and translatioA mendoni se mund të kontribuoni në gjuhën dhe përkthimin?</b>
2 years ago None Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 2505 32790
Translated 51.4% 1287 11281
Needs editing 19.8% 497
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 3, 2018, 5:16 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year