This translation is currently locked for updates!

Translation status

Strings1304
100.0%
Words11571
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Documentation: about
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: appdev
20.8% 12.5% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: contribute
3.8% 5.1% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: index
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: porting
4.8% 4.4% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: userguide
3.9% 2.4% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository https://github.com/ubports/ubports.com-translations.git
Repository branch master 2094e0b
Translation file po/sq.po
When User Action Translation
8 days ago None Committed changes UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
2 weeks ago Rrahim Gashi Translation changed UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
&amp;nbsp;<font class="text-white" style="">UBports Sponsorset</font>
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
2 weeks ago Rrahim Gashi Translation changed UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
<b>Great stTregime të mëdha janë për të gjithë edhe kur janë shkruar vetëm për të
vetëm një pers
ories are for everyone even when only written for
just one perso
n. </ b> If yNëse përpiqeni të shkruani me një gjeneral të gjerë
publiku në mendje, hist
ou try tria juaj do write with a wide general
audience in mind, your story will ring false and
të ringjallë dhe të jetë e be blandutë.
Askush nuk do të jetë i interesuar. Shkruani për një person. No one will be interestedëse është e vërtetë për atë, është e vërtetë për pjesën tjetër. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
2 weeks ago Rrahim Gashi Translation changed UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
<b>DA mendoni yose mund thinë k you can contributoni në gjuhën dhe përkto language and translathiomin?</b>
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
2 weeks ago Rrahim Gashi Translation changed UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
. The Ubuntu Store will be closing its doors at the end of 2017 and we will be working with developers to help migrate their apps over to the OpenStore.
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/ubports.com (Website) - Albanian
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 1304 11571
Translated 100.0% 1304 11571
Review 0.0% 0
Failing check 87.8% 1145

Last activity

Last change June 3, 2018, 5:16 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year