Translation status

Strings124
4.8% Translate
Words1996
4.4%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Documentation: about
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: appdev
20.8% 12.5% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: contribute
3.8% 5.1% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: index
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: userguide
3.9% 2.4% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master ac12eac
Translation file locales/sq/LC_MESSAGES/porting.po
When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
6 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
6 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
6 months ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
12
6 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
6 months ago Jeff Gashi New translation UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
Shtoni në manifest lokal
6 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
6 months ago Jeff Gashi Translation changed UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
The Gjëja e parë që duhet të bëhet është shtimi i burimit ubports-boot në pemën tuaj Halium. Ju mund të zgjidhni ta bëni këtë duke e shtuar atë në manifirst thing that needs to be done is adding the ubports-boot source to your Halium treeestimet tuaja lokale (të rekomanduara) ose thjesht duke e klonuar atë në vend. You may choose to do this by adding it to your local manifests (recommended) or simply cloning it in place.
6 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
6 months ago Jeff Gashi New translation UBports Docs/Documentation: porting - Albanian
The first thing that needs to be done is adding the ubports-boot source to your Halium tree. You may choose to do this by adding it to your local manifests (recommended) or simply cloning it in place.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 124 1996
Translated 4.8% 6 88
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 3, 2018, 5:13 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year