Translation status

Strings193
2.6% Translate
Words2942
4.4%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Documentation: about 81.2% 74.6% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: appdev 10.1% 8.0% 3.9% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: index 95.0% 99.2% 5.0% 5.0% 0.0% 5.0% Translate
Documentation: porting 0.6% 0.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: userguide 3.7% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master 47a1526, 8 days ago
Filemasklocales/*/LC_MESSAGES/contribute.po
Translation file locales/sq/LC_MESSAGES/contribute.po
When User Action Detail Object
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
a year ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
Kontrolloni nëse bug është raportuar tashmë
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
Kjo mund të duket e qartë, por është e lehtë të humbasësh. Shko te (Settings - Updates) dhe sigurohuni që pajisja juaj të mos ketë përditësime të Ubuntu. Nëse jo, vazhdoni me këtë udhëzues. Nëse është kështu, përditësoni pajisjen tuaj dhe përpiquni të riprodhoni gabimin. Nëse akoma ndodh, vazhdoni me këtë udhëzues. Nëse jo, bëj një valle të vogël! Ky bug tashmë është fiksuar dhe ju mund të vazhdoni të përdorni Ubuntu Touch.
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
Instaloni versionin e Ubuntu Touch më të fundit
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
a year ago Jeff New translation UBports Docs/Documentation: contribute - Albanian
Kjo faqe përmban informacione për t'ju ndihmuar të na ndihmoni duke raportuar një gabim të zbatueshëm për Ubuntu Touch. Ajo NUK përmban informacion mbi raportimin e bug-ve në aplikacione, shumica e kohës që futja e tyre në OpenStore do të përcaktojë se ku dhe si të bëhet kjo.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 193 2942
Translated 2.6% 5 128
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.5% 1

Last activity

Last change June 4, 2018, 1:55 a.m.
Last author Jeff Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year