Translation status

Strings306
10.1% Translate
Words4684
8.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Documentation: about 81.2% 74.6% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: contribute 2.6% 4.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% Translate
Documentation: index 95.0% 99.2% 5.0% 5.0% 0.0% 5.0% Translate
Documentation: porting 0.6% 0.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: userguide 3.7% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master 47a1526, a week ago
Filemasklocales/*/LC_MESSAGES/appdev.po
Translation file locales/sq/LC_MESSAGES/appdev.po
When User Action Detail Object
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
a year ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
a year ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
a year ago Rrahim New translation UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
Shembull ``apparmor.json`` file::
a year ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
a year ago Rrahim New translation UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
Të gjitha aplikacionet dhe qëllimet e Ubuntu janë të kufizuara duke respektuar mekanizmin e kontrollit të qasjes në AppArmor (shih 'Përfundimi i aplikacionit <https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/Specifications/ApplicationConfinement#App_confinement_with_AppArmor> `_), që do të thotë se ata kanë qasje vetëm në burimet e tyre dhe janë të izoluara nga aplikacionet dhe pjesët e tjera të sistemit. Zhvilluesi duhet të deklarojë se cilat grupe të politikave janë të nevojshme për aplikacionin ose fushëveprimin për të funksionuar siç duhet me një ``.json``skedar.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 306 4684
Translated 10.1% 31 373
Needs editing 3.9% 12
Failing check 0.7% 2

Last activity

Last change June 6, 2018, 7:50 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year