Translation Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master
Last remote commit Remove mention of Scope in libertine instruction (#339) f3b7d63
Fla authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://translate.ubports.com/git/ubports-docs/documentation-userguide/
Filemasklocales/*/LC_MESSAGES/appdev.po
Translation file locales/sq/LC_MESSAGES/appdev.po
None

Resource update

UBports Docs / Documentation: appdevAlbanian

Resource update a year ago
None

Committed changes

UBports Docs / Documentation: appdevAlbanian

Committed changes 2 years ago
None

Committed changes

UBports Docs / Documentation: appdevAlbanian

Committed changes 2 years ago
None

Resource update

UBports Docs / Documentation: appdevAlbanian

Resource update 2 years ago
None

Resource update

UBports Docs / Documentation: appdevAlbanian

Resource update 2 years ago
None

Resource update

UBports Docs / Documentation: appdevAlbanian

Resource update 2 years ago
None

Resource update

UBports Docs / Documentation: appdevAlbanian

Resource update 2 years ago
Shembull ``apparmor.json`` file::
2 years ago
None

Resource update

UBports Docs / Documentation: appdevAlbanian

Resource update 2 years ago
Të gjitha aplikacionet dhe qëllimet e Ubuntu janë të kufizuara duke respektuar mekanizmin e kontrollit të qasjes në AppArmor (shih 'Përfundimi i aplikacionit <https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/Specifications/ApplicationConfinement#App_confinement_with_AppArmor> `_), që do të thotë se ata kanë qasje vetëm në burimet e tyre dhe janë të izoluara nga aplikacionet dhe pjesët e tjera të sistemit. Zhvilluesi duhet të deklarojë se cilat grupe të politikave janë të nevojshme për aplikacionin ose fushëveprimin për të funksionuar siç duhet me një ``.json``skedar.
2 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 306 4,684 31,475
Translated 10% 31 373 2,799
Needs editing 3% 12 67 485
Failing check 0% 2 2 21

Last activity

Last change June 6, 2018, 7:50 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year