Translation status

Strings306
10.1% Translate
Words4684
8.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Documentation: about
81.2% 74.6% 11.5% 0 0 Translate
Documentation: contribute
2.6% 4.4% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: index
95.0% 99.2% 5.0% 1 0 Translate
Documentation: porting
0.6% 0.1% 0.6% 0 0 Translate
Documentation: userguide
3.7% 2.2% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master ce38903
Translation file locales/sq/LC_MESSAGES/appdev.po
When User Action Detail Object
a month ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
7 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
8 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
8 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
8 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
8 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
8 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
8 months ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
Shembull ``apparmor.json`` file::
8 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
8 months ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: appdev - Albanian
Të gjitha aplikacionet dhe qëllimet e Ubuntu janë të kufizuara duke respektuar mekanizmin e kontrollit të qasjes në AppArmor (shih 'Përfundimi i aplikacionit <https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/Specifications/ApplicationConfinement#App_confinement_with_AppArmor> `_), që do të thotë se ata kanë qasje vetëm në burimet e tyre dhe janë të izoluara nga aplikacionet dhe pjesët e tjera të sistemit. Zhvilluesi duhet të deklarojë se cilat grupe të politikave janë të nevojshme për aplikacionin ose fushëveprimin për të funksionuar siç duhet me një ``.json``skedar.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 306 4684
Translated 10.1% 31 373
Review 3.9% 12
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 6, 2018, 7:50 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year