Translation status

Strings88
100.0%
Words2143
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Documentation: appdev
20.8% 12.5% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: contribute
3.8% 5.1% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: index
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: porting
4.8% 4.4% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: userguide
3.9% 2.4% 0.0% 0 0 Translate
ubports.com (Website)
100.0% 100.0% 0.0% 1145 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master a7d6c45
Translation file locales/sq/LC_MESSAGES/about.po
When User Action Translation
2 weeks ago Rrahim Gashi Translation completed UBports Docs/Documentation: about - Albanian
2 weeks ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: about - Albanian
2 weeks ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Ky nuk është një cikël përfundimtar. Lirime të qëndrueshme janë gati kur të jenë gati dhe nuk duhet të futin mete të reja ose të ofrojnë tipare shumë të paplota. Që nga azhurimi OTA nuk mund të lëshohet para se të gjitha çështjet kritike janë të mbyllura, ETA mund të duhet të lëvizin duke bërë një hamend të arsimuar kur të gjitha çështjet mund të trajtohen. Nëse ka shumë çështje të shtuara në një moment historik, ato hiqen ose shtohen në momentin tjetër.
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
2 weeks ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
stabile: çdo gjashtë deri në tetë javë nëse nuk ka ndonjë problem kritik në kanalin rc
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
2 weeks ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
rc: javore nëse nuk ka ndonjë problem kritik në kanalin e zhvillimit
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
2 weeks ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
devel: ndërton çdo ditë
2 weeks ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 88 2143
Translated 100.0% 88 2143
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 3, 2018, 4:55 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year