Translation status

Strings96
81.2% Translate
Words2263
74.6%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Documentation: appdev
10.1% 8.0% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: contribute
2.6% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Documentation: index
95.0% 99.2% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% Translate
Documentation: porting
0.6% 0.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: userguide
3.7% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
5 months ago none Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
a year ago Rrahim Translation completed UBports Docs/Documentation: about - Albanian
a year ago none Committed changes UBports Docs/Documentation: about - Albanian
a year ago Rrahim New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Ky nuk është një cikël përfundimtar. Lirime të qëndrueshme janë gati kur të jenë gati dhe nuk duhet të futin mete të reja ose të ofrojnë tipare shumë të paplota. Që nga azhurimi OTA nuk mund të lëshohet para se të gjitha çështjet kritike janë të mbyllura, ETA mund të duhet të lëvizin duke bërë një hamend të arsimuar kur të gjitha çështjet mund të trajtohen. Nëse ka shumë çështje të shtuara në një moment historik, ato hiqen ose shtohen në momentin tjetër.
a year ago none Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
a year ago Rrahim New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
stabile: çdo gjashtë deri në tetë javë nëse nuk ka ndonjë problem kritik në kanalin rc
a year ago none Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
a year ago Rrahim New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
rc: javore nëse nuk ka ndonjë problem kritik në kanalin e zhvillimit
a year ago none Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
a year ago Rrahim New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
devel: ndërton çdo ditë
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 96 2263
Translated 81.2% 78 1689
Needs editing 11.5% 11
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 3, 2018, 4:55 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year