Translation status

Strings88
100.0% Translate
Words2143
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Documentation: appdev
20.8% 12.5% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: contribute
3.8% 5.1% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: index
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: porting
4.8% 4.4% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: userguide
3.9% 2.4% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master ac12eac
Translation file locales/sq/LC_MESSAGES/about.po
When User Action Detail Object
6 months ago Rrahim Gashi Translation completed UBports Docs/Documentation: about - Albanian
6 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: about - Albanian
6 months ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Ky nuk është një cikël përfundimtar. Lirime të qëndrueshme janë gati kur të jenë gati dhe nuk duhet të futin mete të reja ose të ofrojnë tipare shumë të paplota. Që nga azhurimi OTA nuk mund të lëshohet para se të gjitha çështjet kritike janë të mbyllura, ETA mund të duhet të lëvizin duke bërë një hamend të arsimuar kur të gjitha çështjet mund të trajtohen. Nëse ka shumë çështje të shtuara në një moment historik, ato hiqen ose shtohen në momentin tjetër.
6 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
6 months ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
stabile: çdo gjashtë deri në tetë javë nëse nuk ka ndonjë problem kritik në kanalin rc
6 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
6 months ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
rc: javore nëse nuk ka ndonjë problem kritik në kanalin e zhvillimit
6 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
6 months ago Rrahim Gashi New translation UBports Docs/Documentation: about - Albanian
devel: ndërton çdo ditë
6 months ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 88 2143
Translated 100.0% 88 2143
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 3, 2018, 4:55 p.m.
Last author Rrahim Gashi

Activity in last 30 days

Activity in last year