Translation status

Strings96
79.2% Translate
Words2263
77.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Documentation: appdev 52.6% 47.3% 4.2% 0.3% 2.6% 0.0% Translate
Documentation: contribute 60.6% 69.6% 6.7% 0.5% 0.0% 0.5% Translate
Documentation: index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% Translate
Documentation: porting 53.5% 40.2% 12.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: userguide 79.5% 77.8% 7.4% 0.5% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master 35432ad, 4 hours ago
Filemasklocales/*/LC_MESSAGES/about.po
Translation file locales/ca/LC_MESSAGES/about.po
When User Action Detail Object
11 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: about - Catalan
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Per a components pre-instal·lats de l'Ubuntu Touch, s'usen paquets deb sempre que sigui possible. Això inclou les Aplicacions Principals, atès que poden ser actualitzades independentment usant descàrregues de paquets click des de l'OpenStore. Aquesta política ens permet fer ús del sistema potent de compilació del Debian per resoldre les dependències.
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Per fer l'ús del nostre sistema CI més eficient, s'usa una convenció especial per anomenar les branques de git.
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Paquets-deb
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Un cop s'assigna un *desenvolupador* i comença a treballa en el problema, es mou a «En desenvolupament». Tan aviat com tinguin quelcom a mostrar, el problema es tancarà i es mourà automàticament a «Control de qualitat» per a comentaris per part de l'equip de control de qualitat. . Si cal, el desenvolupador proveirà instruccions sobre com verificar el pegat en un comentari al problema.
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
**bug**: Error - Aquest problema és un error confirmat. Si es pot reproduir, es descriuen els passos per reproduir-lo.
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
**Accepted**: Acceptat - el problema ha estat acceptat per part de l'equip de desenvolupament responsable. Si el problema és un informe d'error, l'equip ha decidit ha decidit que es pot arreglar i accepta la responsabilitat. Si el problema és una demanda de funcionalitat, l'equip pensa que s'ha d'implementar com s'ha descrit.
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
**None (awaiting triage)**: Cap (esperant triatge) - El problema ha estat aprovat per un membre de l'equip de control de qualitat i està pendent de revisió per part de l'equip de desenvolupament responsable. Si el problema és un error, s'inclouen instruccions per reproduir-lo en la descripció del problema. Si el problema és una demanda de funcionalitat, ha passat una verificació inicial d'adequació per part de l'equip de control de qualitat, però no ha estat acceptat encara per part de l'equip de desenvolupament responsable.
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Per incrementar la transparència i la comunicació, els projectes del GitHub (Kanban-Boards) s'usen sempre que sigui pràctic. En el cas de github.com/ubports/ubuntu-touch, es fa servir un únic projecte per a tots els problemes. Els projectes donen suport al filtratge per nivells, de manera que sols es poden veure els problemes que pertanyen a un equip específic o afecten a un dispositiu específic.
11 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Atès que la nostra garantia de qualitat depèn fortament de la comunitat, intentem fer el seguiment d'errors on l'usuari espera trobar-lo, en comptes de separat per repositori. Això significa que els problemes de gairebé tots els components que es distribueixen, com ara la imatge de sistema, se segueixen al `Seguidor de l'Ubuntu Touch <https://github.com/ubports/ubuntu-touch>`__. Les aplicacions click són una excepció perquè es poden actualitzar independentment mitjançant l'OpenStore.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 96 2263
Translated 79.2% 76 1754
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 7, 2019, 3:24 p.m.
Last author Walter Garcia-Fontes

Activity in last 30 days

Activity in last year