Translation status

Strings68
100.0%
Words1567
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Documentation: appdev
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: contribute
46.3% 47.4% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: index
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: porting
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation: userguide
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master 1d6dc83
Translation file locales/ca/LC_MESSAGES/about.po
When User Action Translation
2 days ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: about - Catalan
2 days ago Walter Garcia-Fontes Translation changed UBports Docs/Documentation: about - Catalan
L'**Equip** afectat farà el triatge del problema i o bé el rebutjarà (etiquetarà amb **nosewontfix** (no s'arreglarà**), el tancarà i l'eliminarà del projecte) o l'acceptarà (el moure a **Acceptat**ed**, acceptat). Si no es pot assignar cap membre d'equip i el problema es pot gestionar a la comunitat, s'etiquetarà amb **help wanted** (cal ajuda**). Si és possible, l'equip proveirà pistes sobre com resoldre el problema i detalls addicionals sobre com s'ha de resoldre el problema. Per a problemes no crítics que tenen solució trivial, també es pot afegir l'etiqueta **problema inicial adequat**good first issue** (problema inicial adequat).
2 days ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Catalan
2 days ago Walter Garcia-Fontes Translation changed UBports Docs/Documentation: about - Catalan
L'*Equip de control de qualitat* afageix l'etiqueta **needs confirmation** (cal confirmació**) i intenta treballar amb l'usuari per confirmar l'error i afegir informació que pugui faltar de l'informe. Un cop s'ha completat l'informe, s'afegirà una **etiqueta d'equip** al problema, el problema es posarà a la **llista en espera de triatge**awaiting-triage-list** (llista en espera de triatge) del projecte i l'etiqueta cal confirmació es reemplaçarà per **error**bug** (error).
2 days ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Catalan
2 days ago Walter Garcia-Fontes Translation changed UBports Docs/Documentation: about - Catalan
S'aplica el mateix principi a les demandes de funcionalitat. L'única diferència és que, en comptes de l'etiqueta **error**bug** (error), s'usa l'etiqueta **enhancement** (millora). L'etiqueta **needs confirmation** (cal confirmació**) no s'aplica a les demandes de funcionalitat.
2 days ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Catalan
2 days ago Walter Garcia-Fontes Translation changed UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Per fer transparent qui està treballant en un problema, s'hauria d'assignar el desenvolupador. Això permet també usar el filtratge global de GItHub com una mena de llista de tasques pendents. Per exemple, «`això és tot el que està assignat a mariogrip a @ubports <https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Aopen+org%3Aubports+assignee%3Amariogrip&type=>»`_.
2 days ago None Resource update UBports Docs/Documentation: about - Catalan
2 days ago Walter Garcia-Fontes Translation changed UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Les fites s'usen sols per alliberaments OTA estables. En general, es creen les fites per l'OTA treball-en-curs i pròxima. S'estableix el temps previst per l'alliberament un cop que comença el treball per l'alliberament (és a dir 6 setmanes des del moment de l'inici), però es pot ajustar més tard. Vegeu el :doc:`calendari-de-publicació <release-schedule>'_ per a més informació.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 68 1567
Translated 100.0% 68 1567
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 21, 2018, 7:58 a.m.
Last author Walter Garcia-Fontes

Activity in last 30 days

Activity in last year