Translation Information

Project website https://docs.ubports.com
Instructions for translators

Dear translators,

new languages from this repository are not automatically appearing on the web page docs.ubports.com - we have to enable them manually. So, if you are keen on starting a new language, please udnerstand that we require a minimum translated coverage of about 33%-40% per file to accept a new language. We have seen in the past that people sometimes translate only a few paragraphs and then give up. But thats not a usable translation.

Please write to <infra@ubports.com> for such requests. Thank You!

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Portugal)) - 19.7% (19 of 96 strings) 0b4583e
Weblate authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://translate.ubports.com/git/ubports-docs/documentation-userguide/
Filemasklocales/*/LC_MESSAGES/about.po
Translation file locales/ca/LC_MESSAGES/about.po
None

New string to translate

UBports Docs / Documentation: aboutCatalan

New string to translate a year ago
None

Resource update

UBports Docs / Documentation: aboutCatalan

Resource update a year ago
None

Committed changes

UBports Docs / Documentation: aboutCatalan

Committed changes 3 years ago
Per a components pre-instal·lats de l'Ubuntu Touch, s'usen paquets deb sempre que sigui possible. Això inclou les Aplicacions Principals, atès que poden ser actualitzades independentment usant descàrregues de paquets click des de l'OpenStore. Aquesta política ens permet fer ús del sistema potent de compilació del Debian per resoldre les dependències.
3 years ago
Per fer l'ús del nostre sistema CI més eficient, s'usa una convenció especial per anomenar les branques de git.
3 years ago
Paquets-deb
3 years ago
**bug**: Error - Aquest problema és un error confirmat. Si es pot reproduir, es descriuen els passos per reproduir-lo.
3 years ago
**Accepted**: Acceptat - el problema ha estat acceptat per part de l'equip de desenvolupament responsable. Si el problema és un informe d'error, l'equip ha decidit ha decidit que es pot arreglar i accepta la responsabilitat. Si el problema és una demanda de funcionalitat, l'equip pensa que s'ha d'implementar com s'ha descrit.
3 years ago
**None (awaiting triage)**: Cap (esperant triatge) - El problema ha estat aprovat per un membre de l'equip de control de qualitat i està pendent de revisió per part de l'equip de desenvolupament responsable. Si el problema és un error, s'inclouen instruccions per reproduir-lo en la descripció del problema. Si el problema és una demanda de funcionalitat, ha passat una verificació inicial d'adequació per part de l'equip de control de qualitat, però no ha estat acceptat encara per part de l'equip de desenvolupament responsable.
3 years ago
Per incrementar la transparència i la comunicació, els projectes del GitHub (Kanban-Boards) s'usen sempre que sigui pràctic. En el cas de github.com/ubports/ubuntu-touch, es fa servir un únic projecte per a tots els problemes. Els projectes donen suport al filtratge per nivells, de manera que sols es poden veure els problemes que pertanyen a un equip específic o afecten a un dispositiu específic.
3 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 96 2,272 14,958
Translated 69% 67 1,395 9,073
Needs editing 8% 8 337 2,271
Failing check 3% 3 157 901

Last activity

Last change June 7, 2019, 3:24 p.m.
Last author Walter Garcia-Fontes

Activity in last 30 days

Activity in last year