Please log in to see the alerts.
Project website https://docs.ubports.com
Instructions for translators

Dear translators,

new languages from this repository are not automatically appearing on the web page docs.ubports.com - we have to enable them manually. So, if you are keen on starting a new language, please udnerstand that we require a minimum translated coverage of about 33%-40% per file to accept a new language. We have seen in the past that people sometimes translate only a few paragraphs and then give up. But thats not a usable translation.

Please write to <infra@ubports.com> for such requests. Thank You!

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master
Last remote commit Add bluetooth section to porting guide (#420) dd949b0
Ari Börde Kröyer authored 11 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.ubports.com/git/ubports-docs/documentation-userguide/
Filemasklocales/*/LC_MESSAGES/about.po
Number of strings 1,862
Number of words 41,415
Number of characters 290,597
Number of languages 21
Number of source strings 110
Number of source words 31
Number of source characters 18,845
None

Committed changes

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Committed changes 12 days ago
Carlod

Translation changed

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Harmonogram wydaniaAktualizacji
13 days ago
None

Committed changes

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Committed changes 3 weeks ago
Carlod

Translation changed

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Nowe PPA mogą być tworzone dynamicznie przez serwer CI za pomocą specjalnej :doc:`konwencja nazewnictwa gałęzi git <nazwa-gałęzibranch-naming>`. Nazwa gałęzi tłumaczy dosłownie na nazwę PPA: ``http://repo.ubports.com/dists/[nazwa gałęzi]``
3 weeks ago
Carlod

Translation changed

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Plik ``ubports.depends`` jest **wyłączną listą**, więc system kompilacji nie rozdzieli zależności tak liniowo jak w nazwie gałęzi! Każda zależność musi być wymieniona. Będziesz prawie zawsze chciał dołączyć swoje podstawowe wydanie (tj. `` Xxenial``).
3 weeks ago
Carlod

Translation changed

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Wiele rozszerzeń gałęzi można połączyć ze sobą w postaci zależności ``xenial _-_zależność-1 _-_ zależność-2 _-_ zależność-3``. Oznacza to, że system CI będzie szukać zależności w następujących repozytoriach:
3 weeks ago
Carlod

Translation changed

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Wszystkie problemy - nawet zamknięte - powinny być oznaczone, aby umożliwić korzystanie z globalnego filtrowania GitHuba. Na przykład `są to wszystkie problemy oznaczone jako ' ulepszenia' w witrynie @ubports <https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Aopen+org%3Aubports+label%3A%22feature+request%22&type=> `_. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania i filtrowania, zapoznaj się ze `stronami pomocy GitHub <https://help.github.com/articles/about-searching-on-gitub/>`__.
3 weeks ago
Carlod

Translation changed

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Nowe PPA mogą być tworzone dynamicznie przez serwer CI za pomocą specjalnej: :doc: `konwencja nazewnictwa gałęzi git <nazwa-gałęzi>. Nazwa gałęzi tłumaczy dosłownie na nazwę PPA: ``http://repo.ubports.com/dists/[nazwa gałęzi)]``
3 weeks ago
Carlod

Translation changed

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Jest to system archiwizacji pakietów dla projektów UBports. Obsługuje różne PPA zawierające wszystkie składniki deb-Ubuntu Touch. Nowe PPA mogą być tworzone dynamicznie przez serwer CI za pomocą specjalnej: :doc: `konwencja nazewnictwa gałęzi git <nazewnictwo gałęzi>.
3 weeks ago
Carlod

Translation changed

UBports Docs / Documentation: aboutPolish

Kamienie milowe są używane tylko do stabilnych wersji OTA. Ogólnie rzecz biorąc, powstają kamienie milowe dla pracującego w toku OTA i kolejnego OTA. ETA jest ustawiona, gdy rozpocznie się praca nad wydaniem (czyli 6 tygodni od daty rozpoczęcia), ale później można ją dostosować. Zobacz: :doc:`harmonogram wydawaniaaktualizacji <release-schedule>`, aby uzyskać więcej informacji.
3 weeks ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year