Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Albanian 81.2% 74.6% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 79.2% 77.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 92.7% 89.1% 7.3% 0.0% 2.1% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 21.9% 24.1% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 1.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 15.6% 11.2% 2.1% 2.1% 5.2% 0.0% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 88.2% 77.4% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://docs.ubports.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 4.0
Repository https://github.com/ubports/docs.ubports.com.git
Repository branch master b670920, 3 days ago
Filemasklocales/*/LC_MESSAGES/about.po
Number of strings 1368
Number of words 32207
Number of languages 16
Number of source strings 96
Number of source words 2264
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: about - Russian
2 months ago vokaliz New translation UBports Docs/Documentation: about - Russian
Проект UBports был основан Мариусом Грипсгардом в 2015 году, и в зачаточном состоянии разработчики могли обмениваться идеями и обучать друг друга в надежде перенести платформу Ubuntu Touch на большее количество мобильных устройств.
2 months ago vokaliz New translation UBports Docs/Documentation: about - Russian
Это документация для проекта UBports. Наша цель - создать бесплатную мобильную операционную систему с открытым исходным кодом (GPL, если это возможно), которая объединяет и уважает вашу свободу.
2 months ago vokaliz New contributor UBports Docs/Documentation: about - Russian
3 months ago None Suggestion removed during cleanup UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Pasi Canonical papritur 'ka mbaruar mbështetjen e saj për Ubuntu Touch <https://insights.ubuntu.com/2017/04/05/growing-ubuntu-for-cloud-and-iot-rather-than-phone-and- Konvergjenca botuar në prill 2017, UBports dhe projektet e saj motra filluan të punojnë në ruajtjen dhe zgjerimin e kodit burimor për të ardhmen.
3 months ago None Suggestion removed during cleanup UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Për shkak se sigurimi i cilësisë mbështetet shumë në komunitet, ne përpiqemi të ndjekim çështjet ku përdoruesi do të presë, sesa në depot e tyre përkatëse. Kjo do të thotë se problemet e pothuajse të gjitha komponentëve të dërguar me imazhin e sistemit janë gjurmuar në 'Ubuntu Touch Tracker' https://github.com/ubports/ubuntu-touch> `__. Përjashtimi i vetëm janë aplikacionet e klikimit, të cilat përditësohen në mënyrë të pavarur nëpërmjet OpenStore.
3 months ago None Suggestion added UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Për shkak se sigurimi i cilësisë mbështetet shumë në komunitet, ne përpiqemi të ndjekim çështjet ku përdoruesi do të presë, sesa në depot e tyre përkatëse. Kjo do të thotë se problemet e pothuajse të gjitha komponentëve të dërguar me imazhin e sistemit janë gjurmuar në 'Ubuntu Touch Tracker' https://github.com/ubports/ubuntu-touch> `__. Përjashtimi i vetëm janë aplikacionet e klikimit, të cilat përditësohen në mënyrë të pavarur nëpërmjet OpenStore.
3 months ago None Suggestion added UBports Docs/Documentation: about - Albanian
Pasi Canonical papritur 'ka mbaruar mbështetjen e saj për Ubuntu Touch <https://insights.ubuntu.com/2017/04/05/growing-ubuntu-for-cloud-and-iot-rather-than-phone-and- Konvergjenca botuar në prill 2017, UBports dhe projektet e saj motra filluan të punojnë në ruajtjen dhe zgjerimin e kodit burimor për të ardhmen.
4 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: about - Russian
4 months ago wersewarter New translation UBports Docs/Documentation: about - Russian
GitHub проекты
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year