Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
ubports.com (Website)
51.4% 34.4% 19.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
a year ago none Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
a year ago none Committed changes UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
a year ago none Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
a year ago Rrahim Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
&amp;nbsp;<font class="text-white" style="">UBports Sponsorset</font>
a year ago none Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
a year ago Rrahim Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
<b>GTreat stories are for everyone even when only written for
gime të mëdha janë për të gjithë edhe kur janë shkruar vetëm për të
just onevetëm një person. </ b> If you try to write with a wide generalNëse përpiqeni të shkruani me një gjeneral të gjerë
audience in publiku në miend, your story will ring false and be bland.
No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest
je, historia juaj do të ringjallë dhe të jetë e butë.
Askush nuk do të jetë i interesuar. Shkruani për një person. Nëse është e vërtetë për atë, është e vërtetë për pjesën tjetër
.
a year ago none Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
a year ago Rrahim Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
<b>Do you think you can contribute to language and translatioA mendoni se mund të kontribuoni në gjuhën dhe përkthimin?</b>
a year ago none Resource update UBports Website/ubports.com (Website) - Albanian
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year