Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
ubports.com (Website) Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-4.0 51% 42% 1,218 21,509 Translate
Project website http://www.ubports.com
Translation license CC-BY-SA-4.0 ubports.com (Website)
Number of strings 2,505
Number of words 32,790
Number of characters 244,736
None

Committed changes

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Committed changes 2 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 2 years ago
None

Committed changes

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Committed changes 2 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 2 years ago
&amp;nbsp;<font class="text-white" style="">UBports Sponsorset</font>
2 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 2 years ago
<b>GTreat stories are for everyone even when only written for
gime të mëdha janë për të gjithë edhe kur janë shkruar vetëm për të
just onevetëm një person. </ b> If you try to write with a wide generalNëse përpiqeni të shkruani me një gjeneral të gjerë
audience in publiku në miend, your story will ring false and be bland.
No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest
je, historia juaj do të ringjallë dhe të jetë e butë.
Askush nuk do të jetë i interesuar. Shkruani për një person. Nëse është e vërtetë për atë, është e vërtetë për pjesën tjetër
.
2 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 2 years ago
<b>Do you think you can contribute to language and translatioA mendoni se mund të kontribuoni në gjuhën dhe përkthimin?</b>
2 years ago
None

Resource update

UBports Website / ubports.com (Website)Albanian

Resource update 2 years ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year