Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Documentation: about This component is linked to the UBports Docs/Documentation: userguide repository. CC-BY-SA-4.0 7% Translate
Documentation: index This component is linked to the UBports Docs/Documentation: userguide repository. CC-BY-SA-4.0 1% 1 Translate
Project website https://docs.ubports.com
Translation license CC-BY-SA-4.0 Documentation: userguide Documentation: about Documentation: appdev Documentation: contribute Documentation: index Documentation: porting Documentation: systemdev
Number of strings 116
Number of words 2,387
Number of characters 16,030
Committed changes a year ago
Translation completed a year ago
Rozwój aplikacji
a year ago
Committed changes a year ago
Translation completed a year ago
Niestandardowe PPA (tj. Nie `` xenial``, `` vivid`` lub `` bionic``) są przechowywane przez trzy miesiące. Jeśli muszą być przechowywane przez dłuższy czas, plik z nazwą "ubports.keep" można utworzyć w katalogu głównym repozytorium, zawierający datę, do której PPA pozostanie otwarty w formie **RRRR-MM-dd**. Jeśli ten plik jest pusty, PPA będzie przechowywane przez dwa lata po ostatniej kompilacji.
a year ago
Nazwa oddziałuowe PPA mogą być tworzone dynamicznie przez serwer CI za pomocą specjalnej: doc: `konwencja nazewnictwa gałęzi git <nazwa-gałęzi>. Nazwa gałęzi tłumaczy dosłownie na nazwę PPA: `` http://repo.ubports.com/dists/[nazwa oddziału]gałęzi)``
a year ago
Konwencja nazewnictwa gałęzi
a year ago
Jest to system archiwizacji pakietów dla projektów UBports. Obsługuje różne PPA zawierające wszystkie składniki deb-Ubuntu Touch. Nowe PPA mogą być tworzone dynamicznie przez serwer CI za pomocą specjalnej: doc: `konwencja nazewnictwa gałęzi git <nazewnictwo gałęzi>.
a year ago
Po przypisaniu *programisty* i rozpoczęciu pracy nad problemem zostaje on przeniesiony do "W rozwoju". Gdy tylko mają coś do pokazania, problem zostaje zamknięty i automatycznie przeniesiony do "Zapewnienia jakości" w celu uzyskania opinii od zespołu ds. Kontroli jakości. Jeśli będzie to konieczne, programista przedstawi wskazówki dotyczące testowania łaty w komentarzu do problemu.
a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year