Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
ubports.com (Website) 71.3% 45.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Project website http://www.ubports.com
Translation license CC BY-SA 4.0
Number of strings 54267
Number of words 701811
Number of languages 21
Number of source strings 2742
Number of source words 34674
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
a year ago gualter6 New translation UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
«A un virtuós se li jutja per les seves accions; a un líder, per les accions del seu equip». Un líder sap quan actuar i quan fer un pas enrere. Saben quan delegar feina i quan fer-se'n càrrec ells mateixos.
a year ago Flohack Committed changes UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
a year ago wagafo Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
<strong>Advertise</strong><br/>
If you have a small budget to advertise your website (around $100), you Si teniu un pressupost baix per publicitar la vostra web (al voltant de 100 euros)
should st hauríeu de començart a
a year ago wagafo Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
<strong>Add features andfegiu funcionalitats i conteningut</strong><br/>
You can put more content in thePodeu posar més contingut a la secció intermeèdiate section of your homepage (one
or two scro
de la vostra pàgina web
(un o dos desplaçaments cap ava
lls down from the visible section), but try to keep youre la secció visible), però intenteu
mantenir els vostres paraàgraphs easy to read and avoid walls offs senzills de llegir i eviteu parets de text.
a year ago wagafo Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
<span>$</span><b style="font-size: 60px">65</b><small>.00 </small>
a year ago wagafo Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
<span>$</span><b style="font-size: 60px">35</b><small>.00</small>
a year ago wagafo Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
<span>$</span><b style="font-size: 60px">125</b><small>.00</small>
a year ago wagafo Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
<span style="font-size: 25px; color: black;">Zaunz Kenny <br/></span>
a year ago wagafo Translation changed UBports Website/ubports.com (Website) - Catalan
<span style="font-size: 25px; color: black;">Stefan Kalb </span>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year