Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
ubports.com (Website) Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-4.0 71% 59% 718 17,793 1 Translate
Project website http://www.ubports.com
Translation license CC-BY-SA-4.0 ubports.com (Website)
Number of strings 2,505
Number of words 32,790
Number of characters 244,736
None

Committed changes

UBports Website / ubports.com (Website)Catalan

Committed changes 2 years ago
«A un virtuós se li jutja per les seves accions; a un líder, per les accions del seu equip». Un líder sap quan actuar i quan fer un pas enrere. Saben quan delegar feina i quan fer-se'n càrrec ells mateixos.
2 years ago
Committed changes 3 years ago
<strong>Advertise</strong><br/>
If you have a small budget to advertise your website (around $100), you Si teniu un pressupost baix per publicitar la vostra web (al voltant de 100 euros)
should st hauríeu de començart a
3 years ago
<strong>Add features andfegiu funcionalitats i conteningut</strong><br/>
You can put more content in thePodeu posar més contingut a la secció intermeèdiate section of your homepage (one
or two scro
de la vostra pàgina web
(un o dos desplaçaments cap ava
lls down from the visible section), but try to keep youre la secció visible), però intenteu
mantenir els vostres paraàgraphs easy to read and avoid walls offs senzills de llegir i eviteu parets de text.
3 years ago
<span>$</span><b style="font-size: 60px">65</b><small>.00 </small>
3 years ago
<span>$</span><b style="font-size: 60px">35</b><small>.00</small>
3 years ago
<span>$</span><b style="font-size: 60px">125</b><small>.00</small>
3 years ago
<span style="font-size: 25px; color: black;">Zaunz Kenny <br/></span>
3 years ago
<span style="font-size: 25px; color: black;">Stefan Kalb </span>
3 years ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year