Project website https://docs.ubports.com
Translation license CC-BY-SA-4.0 Documentation: userguide Documentation: about Documentation: appdev Documentation: contribute Documentation: index Documentation: porting
Number of strings 985
Number of words 15,153
Number of characters 99,918
None

Committed changes

UBports Docs / Documentation: aboutCatalan

Committed changes a year ago
Per a components pre-instal·lats de l'Ubuntu Touch, s'usen paquets deb sempre que sigui possible. Això inclou les Aplicacions Principals, atès que poden ser actualitzades independentment usant descàrregues de paquets click des de l'OpenStore. Aquesta política ens permet fer ús del sistema potent de compilació del Debian per resoldre les dependències.
a year ago
Per fer l'ús del nostre sistema CI més eficient, s'usa una convenció especial per anomenar les branques de git.
a year ago
Paquets-deb
a year ago
Un cop s'assigna un *desenvolupador* i comença a treballa en el problema, es mou a «En desenvolupament». Tan aviat com tinguin quelcom a mostrar, el problema es tancarà i es mourà automàticament a «Control de qualitat» per a comentaris per part de l'equip de control de qualitat. . Si cal, el desenvolupador proveirà instruccions sobre com verificar el pegat en un comentari al problema.
a year ago
**bug**: Error - Aquest problema és un error confirmat. Si es pot reproduir, es descriuen els passos per reproduir-lo.
a year ago
**Accepted**: Acceptat - el problema ha estat acceptat per part de l'equip de desenvolupament responsable. Si el problema és un informe d'error, l'equip ha decidit ha decidit que es pot arreglar i accepta la responsabilitat. Si el problema és una demanda de funcionalitat, l'equip pensa que s'ha d'implementar com s'ha descrit.
a year ago
**None (awaiting triage)**: Cap (esperant triatge) - El problema ha estat aprovat per un membre de l'equip de control de qualitat i està pendent de revisió per part de l'equip de desenvolupament responsable. Si el problema és un error, s'inclouen instruccions per reproduir-lo en la descripció del problema. Si el problema és una demanda de funcionalitat, ha passat una verificació inicial d'adequació per part de l'equip de control de qualitat, però no ha estat acceptat encara per part de l'equip de desenvolupament responsable.
a year ago
Per incrementar la transparència i la comunicació, els projectes del GitHub (Kanban-Boards) s'usen sempre que sigui pràctic. En el cas de github.com/ubports/ubuntu-touch, es fa servir un únic projecte per a tots els problemes. Els projectes donen suport al filtratge per nivells, de manera que sols es poden veure els problemes que pertanyen a un equip específic o afecten a un dispositiu específic.
a year ago
Atès que la nostra garantia de qualitat depèn fortament de la comunitat, intentem fer el seguiment d'errors on l'usuari espera trobar-lo, en comptes de separat per repositori. Això significa que els problemes de gairebé tots els components que es distribueixen, com ara la imatge de sistema, se segueixen al `Seguidor de l'Ubuntu Touch <https://github.com/ubports/ubuntu-touch>`__. Les aplicacions click són una excepció perquè es poden actualitzar independentment mitjançant l'OpenStore.
a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year