Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Documentation: about 79.2% 77.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: appdev 52.6% 47.3% 4.2% 0.3% 2.6% 0.0% Translate
Documentation: contribute 60.6% 69.6% 6.7% 0.5% 0.0% 0.5% Translate
Documentation: index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% Translate
Documentation: porting 53.5% 40.2% 12.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Documentation: userguide 79.5% 77.8% 7.4% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://docs.ubports.com
Translation license CC BY-SA 4.0
Number of strings 15102
Number of words 231926
Number of languages 16
Number of source strings 1214
Number of source words 19201
When User Action Detail Object
10 months ago None Committed changes UBports Docs/Documentation: about - Catalan
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Per a components pre-instal·lats de l'Ubuntu Touch, s'usen paquets deb sempre que sigui possible. Això inclou les Aplicacions Principals, atès que poden ser actualitzades independentment usant descàrregues de paquets click des de l'OpenStore. Aquesta política ens permet fer ús del sistema potent de compilació del Debian per resoldre les dependències.
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Per fer l'ús del nostre sistema CI més eficient, s'usa una convenció especial per anomenar les branques de git.
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Paquets-deb
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Un cop s'assigna un *desenvolupador* i comença a treballa en el problema, es mou a «En desenvolupament». Tan aviat com tinguin quelcom a mostrar, el problema es tancarà i es mourà automàticament a «Control de qualitat» per a comentaris per part de l'equip de control de qualitat. . Si cal, el desenvolupador proveirà instruccions sobre com verificar el pegat en un comentari al problema.
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
**bug**: Error - Aquest problema és un error confirmat. Si es pot reproduir, es descriuen els passos per reproduir-lo.
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
**Accepted**: Acceptat - el problema ha estat acceptat per part de l'equip de desenvolupament responsable. Si el problema és un informe d'error, l'equip ha decidit ha decidit que es pot arreglar i accepta la responsabilitat. Si el problema és una demanda de funcionalitat, l'equip pensa que s'ha d'implementar com s'ha descrit.
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
**None (awaiting triage)**: Cap (esperant triatge) - El problema ha estat aprovat per un membre de l'equip de control de qualitat i està pendent de revisió per part de l'equip de desenvolupament responsable. Si el problema és un error, s'inclouen instruccions per reproduir-lo en la descripció del problema. Si el problema és una demanda de funcionalitat, ha passat una verificació inicial d'adequació per part de l'equip de control de qualitat, però no ha estat acceptat encara per part de l'equip de desenvolupament responsable.
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Per incrementar la transparència i la comunicació, els projectes del GitHub (Kanban-Boards) s'usen sempre que sigui pràctic. En el cas de github.com/ubports/ubuntu-touch, es fa servir un únic projecte per a tots els problemes. Els projectes donen suport al filtratge per nivells, de manera que sols es poden veure els problemes que pertanyen a un equip específic o afecten a un dispositiu específic.
10 months ago wagafo New translation UBports Docs/Documentation: about - Catalan
Atès que la nostra garantia de qualitat depèn fortament de la comunitat, intentem fer el seguiment d'errors on l'usuari espera trobar-lo, en comptes de separat per repositori. Això significa que els problemes de gairebé tots els components que es distribueixen, com ara la imatge de sistema, se segueixen al `Seguidor de l'Ubuntu Touch <https://github.com/ubports/ubuntu-touch>`__. Les aplicacions click són una excepció perquè es poden actualitzar independentment mitjançant l'OpenStore.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year