Engagera dig i Unity8.

Hej, och tack för visat intresse.

Unity8 översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Unity8 till svenska har för närvarande 220 strängar för översättning och är 85,9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Unity8 måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk