Engagera dig i UBports!

Hej, och tack för visat intresse!

UBports översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för UBports till svenska har för närvarande 2623 strängar för översättning och är 72.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av UBports måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.