Engagera dig i OpenStore!

Hej, och tack för visat intresse!

OpenStore översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för OpenStore till svenska har för närvarande 113 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av OpenStore måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.