Source Translation
account paskyra
alert įspėjimas
app programėlė
authentication tapatybės nustatymas
auto correction automatinis koregavimas
battery baterija
brightness ryškumas
build darinys
CA
cancel atsisakyti
certificate liudijimas
clipboard iškarpinė
contact adresatas
container konteineris
delete ištrinti
developer plėtotojas
device įrenginys
directory katalogas
field laukas
firmware programinė aparatinė įranga
hotspot prieigos taškas
hue atspalvis
icon piktograma
install įdiegti
label etiketė
launcher paleidyklė
level lygis
mode veiksena
on-screen keyboard ekraninė klaviatūra
open atverti
passphrase slaptafrazė
paste įdėti
picture paveikslas
power energija
preferences nuostatos
private key privatusis raktas
provider teikėjas
public key viešasis raktas
quit išeiti
redo grąžinti
regular expression reguliarusis reiškinys
reload įkelti iš naujo
remove šalinti
remove šalinti
reset atstatyti
restore atkurti
ringtone skambučio melodija
saturation grynis
save įrašyti
search engine paieškos sistema
When User Action Detail Object
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
jutiklinis kilimėlis
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
paleidyklė
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
automatinis koregavimas
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
ekraninė klaviatūra
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
prieigos taškas
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
darinys
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
atspalvis
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
grynis
2 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
apipavidalinimas
4 months ago Moo Glossary added UBports/Lithuanian
teikėjas
Browse all glossary changes