Source Translation
attempting pokoušet se
attending účastnit se
authentication ověření totožnosti
automatic automaticky
available dostupný
back zpět
back facing zadní
backport zpětný port
backstep krok zpět
backup záloha
balance vyvážení
barring blokování
basic základní
because protože
behind pozadu
between mezi
binaries binární
blue modrá
boot zavést
bootloader zavaděč
bought zakoupené
box knihovna
brightness jas
browse prohlížet
browsing brouzdat na internetu
browsing online brouzdat na internetu
build sestavení
bundled přidané
bundled dodané
by date dle data
by name dle jména
by size dle velikosti
calculation výpočet
calculator kalkulačka
calendar kalendář
Call Hovor
call volat
call hovor
calling volání
calling line telefonní linka
calls hovory
camera fotoaparát
can not access nelze otevřít
cancel zrušit
Cancel Zrušit
cannot nelze
cannot access není dostupný
cannot access nelze získat přístup
capture záznam
capture zachytit
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Přijmout
a month ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

TELEports
2 months ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

O zařízení
4 months ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

ukončit
8 months ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

přístup
8 months ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Hovor
a year ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Přístupové heslo
a year ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Dokončené
a year ago
MK73

Glossary updated

UBportsCzech

Zrušit
a year ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Zrušit
a year ago
Browse all glossary changes