Source Translation
aborted přerušeno
about o
about box dialogové okno o aplikaci
acceses functions with k použití funkcí
accesible dostupný
accesible povolené
accesible povolené
accessed poslední přístup
accessibility přístupnost
account účet
action činnost
action akce
active aktivní
add přidat
added přidáno
address adresa
addressbook adresář
adjust upravit
adjust nastavit
advanced pokročilá
after po
agenda agenda
ahead napřed
alarms budíky
album album
albums alba
alingment zarovnání
all vše
all day celodenní
already již
and a
another jiný
app aplikace
application aplikace
appointment schůzka
archive archivní soubor
archive file archivní soubor
are you sure opravdu
arguments argumenty
artist interpret
artist umělec
as jako
ascending vzestupně
associations sdružení
at once najednou
at the same time ve stejný okamžik
attach připojit
attach přiložit
attempting pokoušet se
attending účastnit se
When User Action Detail Object
3 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
Hovor
8 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
Přístupové heslo
8 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
Dokončené
8 months ago MK73 Glossary updated UBports/Czech
Zrušit
8 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
Zrušit
9 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
Tablet
9 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
mezičas, stopky
9 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
kontejner
9 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
přístupový kód
10 months ago MK73 Glossary added UBports/Czech
upraveno
Browse all glossary changes