Source Translation
aborted přerušeno
about o
About O zařízení
about box dialogové okno o aplikaci
acces přístup
acceses functions with k použití funkcí
accesible dostupný
accesible povolené
accesible povolené
accessed poslední přístup
accessibility přístupnost
account účet
action činnost
action akce
active aktivní
add přidat
added přidáno
address adresa
addressbook adresář
adjust upravit
adjust nastavit
advanced pokročilá
after po
agenda agenda
ahead napřed
alarms budíky
album album
albums alba
alingment zarovnání
all vše
all day celodenní
already již
and a
another jiný
app aplikace
application aplikace
appointment schůzka
archive archivní soubor
archive file archivní soubor
are you sure opravdu
arguments argumenty
artist interpret
artist umělec
as jako
ascending vzestupně
associations sdružení
at once najednou
at the same time ve stejný okamžik
attach připojit
attach přiložit
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Přijmout
a year ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

TELEports
a year ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

O zařízení
a year ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

ukončit
a year ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

přístup
a year ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Hovor
2 years ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Přístupové heslo
2 years ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Dokončené
2 years ago
MK73

Glossary updated

UBportsCzech

Zrušit
2 years ago
MK73

Glossary added

UBportsCzech

Zrušit
2 years ago
Browse all glossary changes