Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 419064,
  "next": "https://translate.ubports.com/api/units/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/ca/",
      "source": "We can change the future! Let's innovate and dream again.",
      "previous_source": "",
      "target": "Podem canviar el futur. Innovem i somniem un altre cop.",
      "id_hash": -8087415676228506318,
      "content_hash": -8087415676228506318,
      "location": "../qml/Home.qml:77",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 2,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "priority": 100,
      "id": 2,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/ca/?checksum=fc3ba4a9b796d32",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/2/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/ca/",
      "source": "UBports builds the most private and innovative experience. It is limited in potential only by what you - the community member - can dream. Regain control of your device and personal data. You have choice and freedom with UBports.",
      "previous_source": "",
      "target": "L'UBports construeix l'experiència més privada i innovadora. L'únic límit al seu potencial és el que podeu somniar. Recupereu el control del vostre dispositiu i de les vostres dades personals. Podeu triar i tenir llibertat amb l'UBports.",
      "id_hash": 512537292563442839,
      "content_hash": 512537292563442839,
      "location": "../qml/Home.qml:82",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 3,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 39,
      "priority": 100,
      "id": 3,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/ca/?checksum=871ce5f3b9626c97",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/3/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/ca/",
      "source": "Pay what's fair",
      "previous_source": "",
      "target": "Pagueu el que és just",
      "id_hash": -3960021611828695218,
      "content_hash": -3960021611828695218,
      "location": "../qml/Home.qml:96",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 6,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 4,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/ca/?checksum=490b2d533c14af4e",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/4/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/ca/",
      "source": "Be more than a spectator - Become a game changer!",
      "previous_source": "",
      "target": "Sigueu més que un espectador - Esdeveniu un agent del canvi!",
      "id_hash": 2187867397594550900,
      "content_hash": 2187867397594550900,
      "location": "../qml/Home.qml:86",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 4,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "priority": 100,
      "id": 6,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/ca/?checksum=9e5cddce69481274",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/6/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/ca/",
      "source": "Get looped in",
      "previous_source": "",
      "target": "Formeu part de la cadena",
      "id_hash": 232559660202897061,
      "content_hash": 232559660202897061,
      "location": "../qml/Home.qml:106",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 8,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 8,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/ca/?checksum=833a37c75f7aaea5",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/8/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/ca/",
      "source": "Version: ",
      "previous_source": "",
      "target": "Versió: ",
      "id_hash": -3251812476094209272,
      "content_hash": -3251812476094209272,
      "location": "../qml/About.qml:70",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 17,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 11,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/ca/?checksum=52df3dc82638a308",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/11/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/ca/",
      "source": "It's our goal to keep Ubuntu Touch alive on all existing devices. While keeping all its good and beautiful parts, we want to reshape Ubuntu Touch to make it the operating system we want to use on a daily basis. Ubuntu is Linux for human beings, and Ubuntu Touch brings this spirit to mobile devices. We want to turn Ubuntu Touch into a true Linux distribution for mobile devices, while keeping its simple and elegant design.",
      "previous_source": "",
      "target": "El nostre objectiu és mantenir l'Ubuntu Touch viu a tots els dispositius existents. Mantenint tot el que és bo i bonic, volem donar-li una nova forma a l'Ubuntu Touch per convertir-lo en el sistema operatiu que volem fer servir diàriament. L'Ubuntu és Linux per als éssers humans, i l'Ubuntu Touch porta aquest esperit als dispositius mòbils. Volem convertir l'Ubuntu Touch en una veritable distribució Linux per a dispositius mòbils, mantenint el seu disseny simple i elegant.",
      "id_hash": 2390616890215632328,
      "content_hash": 2390616890215632328,
      "location": "../qml/About.qml:78",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 19,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 76,
      "priority": 100,
      "id": 13,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/ca/?checksum=a12d2d65475a0dc8",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/13/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/ca/",
      "source": "UBports",
      "previous_source": "",
      "target": "UBports",
      "id_hash": -6044872744843134220,
      "content_hash": -6044872744843134220,
      "location": "com.ubuntu.ubports.desktop.in.h:1",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 26,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 18,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/ca/?checksum=2c1c4c44032f3af4",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/18/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "We can change the future! Let's innovate and dream again.",
      "previous_source": "",
      "target": "Wir können die Zukunft verändern! Lasst uns wieder träumen.",
      "id_hash": -8087415676228506318,
      "content_hash": -8087415676228506318,
      "location": "../qml/Home.qml:58",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 13,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "priority": 100,
      "id": 20,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=fc3ba4a9b796d32",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/20/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "UBports builds the most private and innovative experience. It is limited in potential only by what you - the community member - can dream. Regain control of your device and personal data. You have choice and freedom with UBports.",
      "previous_source": "",
      "target": "UBports bietet das diskreteste und innovativste Erlebnis. Die einzigen Grenzen sind die Deiner Vorstellungskraft als Community-Mitglied. Hol' dir die Kontrolle über Dein Gerät und Deine persönlichen Daten zurück. Mit UBports bist du frei.",
      "id_hash": 512537292563442839,
      "content_hash": 512537292563442839,
      "location": "../qml/Home.qml:63",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 14,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 39,
      "priority": 100,
      "id": 21,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=871ce5f3b9626c97",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/21/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "Pay what's fair",
      "previous_source": "",
      "target": "Spende, was es Dir Wert ist",
      "id_hash": -3960021611828695218,
      "content_hash": -3960021611828695218,
      "location": "../qml/Home.qml:77",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 17,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 22,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=490b2d533c14af4e",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/22/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "Be more than a spectator - Become a game changer!",
      "previous_source": "",
      "target": "Sei mehr als ein Beobachter - Wirke mit!",
      "id_hash": 2187867397594550900,
      "content_hash": 2187867397594550900,
      "location": "../qml/Home.qml:67",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 15,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "priority": 100,
      "id": 24,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=9e5cddce69481274",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/24/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "Get looped in",
      "previous_source": "",
      "target": "Werde Mitglied",
      "id_hash": 232559660202897061,
      "content_hash": 232559660202897061,
      "location": "../qml/Home.qml:87",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 19,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 26,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=833a37c75f7aaea5",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/26/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "Version: ",
      "previous_source": "",
      "target": "Version: ",
      "id_hash": -3251812476094209272,
      "content_hash": -3251812476094209272,
      "location": "../qml/About.qml:64",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 3,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 29,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=52df3dc82638a308",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/29/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "It's our goal to keep Ubuntu Touch alive on all existing devices. While keeping all its good and beautiful parts, we want to reshape Ubuntu Touch to make it the operating system we want to use on a daily basis. Ubuntu is Linux for human beings, and Ubuntu Touch brings this spirit to mobile devices. We want to turn Ubuntu Touch into a true Linux distribution for mobile devices, while keeping its simple and elegant design.",
      "previous_source": "",
      "target": "Unser Ziel ist es, Ubuntu Touch für alle bestehenden Geräte am Leben zu halten. Während wir die guten Eigenschaften beibehalten, wollen wir Ubuntu Touch zu einem täglich nutzbaren System erweitern. Ubuntu ist das Linux für Menschen und Ubuntu Touch bringt diesen Geist auf mobile Geräte. Wir wollen Ubuntu Touch in ein echtes Linux für mobile Geräte verwandeln, während wir das einfache und elegante Design beibehalten.",
      "id_hash": 2390616890215632328,
      "content_hash": 2390616890215632328,
      "location": "../qml/About.qml:72",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 5,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 76,
      "priority": 100,
      "id": 31,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=a12d2d65475a0dc8",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/31/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "Copyright (c) 2017 UBports <ubports.com>",
      "previous_source": "",
      "target": "Copyright (c) 2017 UBports <ubports.com>",
      "id_hash": -8053831455021476395,
      "content_hash": -8053831455021476395,
      "location": "../qml/About.qml:85",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 10,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "priority": 100,
      "id": 34,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=103b0af67293d5d5",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/34/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/de/",
      "source": "UBports",
      "previous_source": "",
      "target": "UBports",
      "id_hash": -6044872744843134220,
      "content_hash": -6044872744843134220,
      "location": "com.ubuntu.ubports.desktop.in.h:1",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 26,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 36,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/de/?checksum=2c1c4c44032f3af4",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/36/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/es/",
      "source": "We can change the future! Let's innovate and dream again.",
      "previous_source": "",
      "target": "¡Podemos cambiar el futuro! Vamos a innovar y soñar de nuevo.",
      "id_hash": -8087415676228506318,
      "content_hash": -8087415676228506318,
      "location": "../qml/Home.qml:58",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 13,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "priority": 100,
      "id": 38,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/es/?checksum=fc3ba4a9b796d32",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/38/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/es/",
      "source": "UBports builds the most private and innovative experience. It is limited in potential only by what you - the community member - can dream. Regain control of your device and personal data. You have choice and freedom with UBports.",
      "previous_source": "",
      "target": "UBports construye la experiencia más privada e innovadora. Su potencial queda solo limitado por lo que usted - miembro de la comunidad - pueda soñar. Recupere el control de su dispositivo y sus datos personales. Usted tiene la opción y la libertad con UBports.",
      "id_hash": 512537292563442839,
      "content_hash": 512537292563442839,
      "location": "../qml/Home.qml:63",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 14,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 39,
      "priority": 100,
      "id": 39,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/es/?checksum=871ce5f3b9626c97",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/39/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.ubports.com/api/translations/ubports/ubports-app/es/",
      "source": "Pay what's fair",
      "previous_source": "",
      "target": "Pague lo que es justo",
      "id_hash": -3960021611828695218,
      "content_hash": -3960021611828695218,
      "location": "../qml/Home.qml:77",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 17,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 40,
      "web_url": "https://translate.ubports.com/translate/ubports/ubports-app/es/?checksum=490b2d533c14af4e",
      "url": "https://translate.ubports.com/api/units/40/"
    }
  ]
}